Ga naar de inhoud

Schadevaststelling

Schadeafhandeling
De schadevaststelling gaat als volgt te werk:
Wij maken rondom foto's van uw voertuig, de schade en het herstelproces om de algehele toestand en de schade vast te leggen.
Aan de hand van deze foto's calculeren wij de schade aan uw voertuig in een online-calculatiesysteem (Audatex), waar bijna alle schadeherstelbedrijven mee werken.
Dit systeem is gevuld met de actuele prijslijsten en arbeidsuren die de fabrikant van uw voertuig aanlevert.
Deze schadevaststelling sturen wij naar de verzekeraar, die op basis van deze calculatie en de aangeboden foto's tot afhandeling van de schade overgaat.

Bij WA-CASCO schades geldt veelal een reparatieplicht, controleer uw polisvoorwaarden of dit op uw polis van toepassing is.
Dit houdt in, dat u verplicht bent de schade aan uw voertuig te laten repareren. Uw verzekeraar keert in dit geval het schadebedrag niet aan u, maar aan de reparateur uit.
Indien u toch wilt afwijken van deze procedure, geldt er in de meeste gevallen een verhoogd eigen risico. Dit bedrag wordt dan afgetrokken van het uit te keren schadebedrag.
Ook kunnen er speciale tariefafspraken bij niet-herstel van toepassing zijn. Dit staat wederom in uw polisvoorwaarden vermeld.

Bij WA-(DEELCASCO) schades geldt in de meeste gevallen dat deze door de tegenpartij dienen te worden vergoed.
In uw polisvoorwaarden staat welke soorten schades wél door uw eigen verzekering gedekt zijn. Bij WA schades wordt alleen de schade aan derden vergoed.
De verzekeraar van de tegenpartij betaalt in de meeste gevallen alleen uit aan de eigenaar van het voertuig, NIET aan de hersteller.


Terug naar de inhoud